Anasayfa > Ürünler > Tekstil, Kimya, Deri ve Baskı > Online Renk Ölçüm Sistemi > Sürekli Formda Renk Kontrolü
 
Tekstil, Kimya, Deri ve Baskı

  Renk fiziği dalında çözüm ortağınız..
 
Tekstil, Kimya, Deri ve Baskı

Dosemi

Otomatik Pipetleme Makineleri

Numune Boyama Makinesi

Spektrofotometreler

ColorMission Yazılımları

Kolorimetreler

Glossmetreler

Kaplama Makinaları

Lab. Tipi Mini Ram

Lab. Tipi Mini Jet

Lab. Tipi Buharlama

Lab. Tipi Fular

Lab. Tipi Mini Kurutucu

Oto. Reçete Hazırlama Makinesi

Işık Kabinleri

Kimyasal Otomasyonu

Tuz–Soda-Sülfat Otomasyonu

Boya Otomasyonu

Isı Geri Kazanım Sistemleri

Vanalar Ve Pompalar

Online Renk Ölçüm Sistemi
 
 
Sürekli Formda Renk Kontrolü
          
Argetek /  
 
Sürekli Formda Renk Kontrolü
 
 
Üretim alanlarında renk kontrolünde ve ürün renklerinin aynı olup olmadığına karar verilmesi sırasında sık sık zorluklar yașandığı bilinmektedir. Bunun bașlıca nedeni, gözle renk kontrolünü yapan insanların renk konusunda yeterince bilgi sahibi ve deneyimli olmamalarıdır. Maalesef renk ölçmek için uzunluk veya ağırlık gibi orantılı bir skala mevcut değildir. Bu nedenle son zamanlara kadar yüksek doğrulukla yapılan renk ölçümleri, uzun sürede yapılmasının yanısıra pahalı cihazlar gerektirmesi nedeniyle sadece büyük ișletmeler tarafından kullanılıyordu.
 
CIE (Commision Internationale de l’Eclairage ıșık ve renk ölçümlerinde standartları olușturan uluslararası kuruluș) tarafından önerilen yöntemleri harfi harfine uygulayan ve yüksek teknoloji içeren renk ölçme cihazlarının ölçümlerinin metrolojik izlenebilirliği Almanya (dalgaboyu ölçümlerinde) ve Türkiye-UME (yansıma ölçümlerinde) tarafından sağlanmakta ve sertifikalandırılmaktadır.
 
Farklı alanlarda üretilen ürünlerin dıș görünüșü piyasanın onu algılamasında ve satıșlarında kritik rol oynamaktadır. Üretim sırasında kumaș parçasında renkte ton farkı olușmușsa, hammadde ne kadar kaliteli olursa olsun yapılan ürünün düșük kalitede olması ve hiç pahasına satılması kaçınılmazdır. Üretim sırasında renk kontrolü ne kadar sık yapılırsa, üretici o kadar kazançlı çıkacaktır. Sıcaklık, nem oranı, üretim hızı, gerginlik ve bir çok diğer faktör ürünün rengini etkilemektedir. Çoğu zaman üretim sırasında değișen koșulların rengi etkilemesi yalnız sürekli çalıșan renk kontrol sistemleriyle belirlenebilmektedir.
 
Günümüzün pazar ekonomisi kuralları; yeni tür ürünlerin hızla geliștirilip piyasaya sunulması, kaliteden taviz vermeden daha ucuz mal üretilmesi ve daha rekabetçi olunmasıdır. Bu açıdan bakılınca çoğu firma renk kontrolünü son așamada yapmakla birlikte üretim sırasında da kontrol yapmaktadır. Bu nedenle bir çok firma sürekli renk kontrolünü üretim hatlarının bir parçası halinde getirmișlerdir. Onlar ham malda renk bilgilerini anında kullanmaktadırlar. Bu üreticilere, üründen örnek alarak laboratuvar șartlarında değerlendirmeleri çok pahalıya mal olmaktadır. Kullanılmıș malzemeler, elektrik ve gaz tüketimi, üretim makinalarının yıpranması, zaman kaybı, personel giderleri ve örnek olarak alınmıș olan ürünlerin maliyeti ürünün satıș fiyatına yansımaktadır.
 
Çağdaș hızlı üretim hatlarını göz önünde bulundurarak, örnek alarak ve laboratuvar ortamında değerlendirerek üretim hatasını düzeltmek için artık çok geç olmakta ve sonuçta düșük kaliteli mal üretimine ve gelirlerin azalmasına yol açmaktadır. Sürekli ve hızlı çalıșan renk ölçme ve karșılaștırma sistemlerinin kullanımı ürünlerin renk kıvamının istenilen toleranslarda tutulmasının ve istenmeyen harcamalardan kurtulmanın tek yoludur. Sanayileșmiș dünyada ürünlerin renk kontrolü çıktıları ürünün ne kadar yüksek kalitede olduğunun göstergesidir.
 
Türkiye’de sürekli renk kontrol sistemlerini en çok kullanan tekstil sanayiidir. Her tür kumaș üretimi sırasında yapılan renk kontrolü yanısıra, çıkıșta rengin otomatik makinalarla kalite kontrolünün yapılması așağıdaki nedenlerden dolayı çok önemlidir:
 
* Her bir kumaș topunun yüksek doğrulukla renginin sayısal olarak belirlenmesi,
* Kumaș topu içinde kenar-orta-kenar renk değișiminin (kanat farkının) belirlenmesi,
* Kumaș topu boyunca kenar ve orta bölgelerinin aralıksız renk değișiminin (kumaș boyunca renk süzmesinin) belirlenmesi,
* Kumaș toplarının renk tonuyla farklı olan bölgelerin belirlenmesi ve topun bölünmesiyle aynı renk tonları olan parçaların bir araya getirilmesi,
* Olușan stoğun hızla değerlendirilmesi,
* Müșteri isteği doğrultusunda renk ölçme sertifikasını üretilen ürünle birlikte vererek uyum ve güvenin sağlanması.
 
      
 
 

ONLİNE KATALOGLAR

 

AnaSayfa  |  Hakkımızda  |  Ürünler  |  İnsan Kaynakları  |  Destek  |  Online Kataloglar  |  Haberler  |  İletişim
© 2010 ARGETEK Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.                                                                                                                                    Web Tasarım: AtlasDizayn